امضای تفاهم‌نامه بورسیه صنعتی بین دانشگاه بزرگمهر قائنات و شرکت آذر مهر پردازش قهستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در راستای اجرایی سازی سند راهبری کشور در امور نخبگان مبنی بر ساماندهی و گسترش پشتیبانی های مادی و معنوی از اجتماع دانشجویان در قالب بورس در رشته های مورد نیاز صبح شنبه (19 شهریور 1402) دکتر سید احسان شکیب رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات و سید ایمان فیض بخش مدیر عامل شرکت آذر مهر پردازش قهستان ، تفاهم‌نامه در راستای بورسیه دانشجویان دانشگاه امضا کردند.
دکتر شکیب در ابتدای ضمن تقدیر از حمایت شرکت آذر مهر پردازش قهستان از دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات به طرح بورسیه صنعتی اشاره کرد و افزود: با رایزنی ها دفتر کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه که با صنایع شهرستان داشته اند، تعدادی از نو دانشجویان این دانشگاه در گروه های علوم انسانی و فنی و مهندسی با حمایت های بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح بورسیه صنعتی، بورسیه می شوند.

وی در ادامه با اعلام اینکه با شرکت های مختلفتی در حال رایزنی برای بورسیه دانشجویان هستیم گفت: در تفاهم نامه امروز علاوه بر افرادی که با حمایت بنیاد نخبگان بورسیه می شوند تعدادی از دانشجویان رشته کامپیوتر و حسابداری در این شرکت طبق تفاهم نامه امضا شده بورس خواهند شد که امیدواریم در آینده با دیگر شرکت ها هم بتوانیم تفاهم نامه هایی را برای رشته های با سوابق تحصیلی نیز منعقد نماییم.


سید ایمان فیض مدیرعامل شرکت آذر مهر پردازش قهستان با اشاره به اینکه امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه در خصوص بورسیه دانشجویان رشته‌های کامپیوتر و حسابداری نخستین گام برای همکاری با دانشگاه است، افزود: امیدواریم این همکاری ادامه‌دار باشد.


در ادامه این مراسم تفاهم نامه بورسیه صنعتی در 5 ماده و 2 تبصره به امضای طرفین رسید.