بازدید از سراهای دانشجویی

در ادامه سلسله بازدیدها از سراهای دانشجویی، دوشنبه شب 1401/08/16، دکتر شکیب رییس دانشگاه بزرگمهر قائنات به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه از سراهای دانشجویی قائم آل محمد(عج) و کوثر بازدید نمودند.در این بازدید که دکتر انصاری معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر لعل خضری مدیر دانشجویی و کارشناسان امور دانشجویی نیز حضور داشتند، مسئولین دانشگاه در یک فضای صمیمی از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و خواسته‌های دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی قرار گرفته و پای صحبت دانشجویان نشستند و در پایان نیز دستورات و هماهنگی لازم به منظور مرتفع نمودن مشکلات صادر نمودند. شایان ذکر است از ابتدای حضور دانشجویان، مسئولین دانشگاه به صورت مرتب از سراهای دانشجویی بازدید داشته‌اند.