بازدید از پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

صبح یکشنبه1401/08/22، به همت انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات جمعی از دانشجویان رشته کامپیوتر از پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی بازدید نمودند. در این بازدید که با خوشامدگویی دکتر مجیدی رئیس پارک علم و فناوری همراه بود، دانشجویان از هفت شرکت فناور محور مستقر در در این پارک بازدید نمودند و در پایان دکتر غلامعلی نژاد از مدرسین دانشگاه بزرگمهر قائنات و مشاور ارشد پارک علم و فناوری در خصوص روند تاسیس، حمایت و رشد شرکت‌های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری صحبت نمودند.