بازدید نماینده معاونت مهندسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور از یادمان شهید گمنام دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز گذشته 8 مرداد ماه 1401، مهندس صادق نماینده معاونت مهندسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور به اتفاق جمعی از کارشناسان بنیاد حفظ آثار استان و شهرستان در محل یادمان شهید گمنام عملیات کربلای 5 دانشگاه بزرگمهر قائنات حاضر شده و ضمن قرائت فاتحه نسبت به بررسی روند اجرای پروژه، نقشه های فنی و اجرائی، ارائه دستورکارهای فنی مربوط و ... با حضور مسئول طرح های عمرانی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اقدام نمودند.