برنامه غذایی ماه مبارک رمضان و نحوه رزرو

برنامه غذایی ماه مبارک رمضان به صورت ذیل تهیه گردیده است

در این برنامه سعی شده است که از غذاهای پرطرفدار و با آمار رزروی بالا استفاده شود و همچنین ترتیب چینش غذاها با فواصل معین برنامه ریزی شده است.

نحوه رزرو غذا در سامانه پویا بدین صورت است که سه نوع غذا تعریف گردیده(افطاری،سحری،سحری+افطاری)دانشجویان می توانند هر کدام را به دلخواه انتخاب نمایند.

افطاری:انتخاب این گزینه غذای وعده افطار را با قیمت مشخص رزرو مینماید

سحری:انتخاب این گزینه غذای وعده سحر را با قیمت مشخص رزرو مینماید

سحری،افطاری:انتخاب این گزینه غذای وعده افطار + غذای وعده سحر را با قیمت مشخص رزرو مینماید که قیمت آن جمع هزینه دو غذا می باشد

نحوه توزیع:

توزیع غذا بدین صورت است که غذای وعده سحری در ظرف های بسته بندی شده و وعده افطار هم به صورت گرم در محل سلف توزیع میگردد.

مکان توزیع:

سالن های غذاخوری دانشگاه

ساعت توزیع:

20:30--18:20

ایاب و ذهاب:

سرویس ایاب و ذهاب در ساعت های مشخص موجود می باشد

 

.......