برگزاری آیین دانش‌آموختگی رشته حسابداری (ورودی1397)

پنجشنبه شب 1401/04/02، آیین دانش‌آموختگی رشته حسابداری ورودی 1397دانشگاه بزرگمهر قائنات با حضور اعضای هیئت رئیسه، اساتید گروه حسابداری و دانش‌آموختگان و جمعی از خانواده‌های ایشان در محل سلف اساتید و کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید.دلنوشته ای تقدیم به امام رضا(ع)، گپ خودمانی با استاد سرکار خانم سمندری، بیان خاطرات طنز دانشجویی، برش کیک دانش‌آموختگی، اهدای تندیس و همخوانی سرود ای ایران و ... از بخش‌های متنوع این مراسم بود.