برگزاری اختتامیه مسابقه شعر و نثر ادبی پرواز معصومانه

پنجشنبه شب 1400/04/24، به همت کانون دانشجویی شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات، آیین مجازی اختتامیه مسابقه شعر و نثر ادبی پرواز معصومانه با حضور داوران، شرکت کنندگان و دانشجویان عضو این کانون برگزار گردید.

به همت کانون دانشجویی شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات، مسابقه شعر و نثر ادبی پرواز معصومانه در حمایت از کودکان جنگزده به ویژه کودکان مظلوم افغانستان و غزه که آماج حملات وحشیانه دشمنان، غاصبان و جنایتکاران قرار گرفته اند برنامه ریزی گردید و بعد از انتشار فراخوان، آثار رسیده توسط داوران محترم آقای دکتر میثم کهن ترابی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات، خانم دکتر فریبا عطا شیبانی سرگروه زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی، آقای اسماعیل شوشتری دبیر انجمن شاهنامه خوانی قائنات و آقای عبدالغفور سلیمی دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش خواف، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

     در آیین اختتامیه مسابقه شعر و نثر ادبی پرواز معصومانه که با حضور داوران، شرکت کنندگان و دانشجویان عضو این کانون در پنجشنبه شب 1400/04/24 برگزار گردید، شرکت کنندگان به خواندن آثار خود پرداخته و داوران نقطه نظرات و نقد خود بر آثار ایشان را بیان نمودند. همچنین چند قطعه ادبی دیگر نیز توسط سایر اعضای کانون شعر و ادب خوانده شد. در انتهای این نشست نتایج مسابقه اعلام شد که بر این اساس در بخش شعر خانم مریم اطمینان رتبه اول و آقای وحید دستجردی رتبه دوم و در بخش نثر ادبی نیز خانم خالقی راد رتبه اول و خانم ها فاطمه میر و فاطمه سلیمی مشترکاً رتبه دوم را کسب نمودند. شایان ذکر است با توجه به تعداد و کیفیت بالای آثار با پیشنهاد افزایش هدایای برگزیدگان و شرکت کنندگان این مسابقه از شش میلیون ریال به هفده میلیون ریال از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی موافقت گردید.