برگزاری اولین نشست مجازی هیات ورزش های دانشگاهی شهرستان قاینات

برگزاری اولین نشست مجازی هیات ورزش های دانشگاهی شهرستان قاینات

صبح شنبه 1399/08/24، اولین نشست هیات ورزش های دانشگاهی شهرستان قاینات با حضور ریاست هیئت ورزش های دانشگاهی خراسان جنوبی، ریاست و اعضای هیات شهرستان و نمایندگانی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قاینات به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر سیده عذرا میرکاظمی مدیر تربیت بدنی دانشگاه بیرجند و رئیس هیات ورزش های دانشگاهی استان خراسان جنوبی در این نشست ضمن تشکر از تشکیل این جلسه و شروع فعالیت هیئت شهرستان قاینات، حمایت همه جانبه هیات ورزش های دانشگاهی استان از برگزاری مسابقات و کارگاه های مختلف ورزشی بیان داشته و آمادگی خود را برای برگزاری برنامه های مجازی شهرستان در گستره استانی اعلام نمود.
در این نشست پس از نقد و بررسی طرح های پیشنهادی، در خصوص ساختار هیات و تقویم هیات ورزش های دانشگاهی شهرستان تا پایان سال جاری تصمیم گیری شد و مقرر گردید برنامه ها و مسابقات متنوع ورزشی به صورت حضوری و مجازی ویژه گروه های مختلف دانشگاهی از جمله دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی و خانواده های ایشان در مناسبت های مختلف پیش رو برگزار گردد.
گفتنی است مباحث مطرح در این نشست به زودی در نشست هیات رئیسه هیئت ورزش های دانشگاهی با حضور روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قاینات مصوب و اطلاع رسانی خواهد شد.