برگزاری نشست هم‌اندیشی اعضای کانون دانشجویی موسیقی

عصر چهارشنبه1401/03/18، نشست هم‌اندیشی اعضای کانون دانشجویی موسیقی دانشگاه بزرگمهر قائنات در محل کلاس 212 ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست که با حضور مهندس یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه همراه بود در خصوص برنامه‌های پیش رو این کانون بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.