تقدیر از کارشناسان و سرپرستان سراهای دانشجویی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

به مناسبت هفته سراهای دانشجویی برگزار شد.

تقدیر از کارشناسان حوزه دانشجویی،سرپرستان و نمایندگان اتاق های نمونه بهداشتی سراهای دانشجویی دانشگاه بزرگمهر. به مناسبت هفته سراهای دانشجویی جلسه ای با حضور دکتر انصاری، معاون محترم دانشگاه بزرگمهر قاینات، دکتر لعل خضری، مدیر محترم امور دانشجویی و مهندس یعقوبی، مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در محل اتاق معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد.

این جلسه که به منظور تقدیر از سرپرستان سراهای دانشجویی، کارشناسان حوزه دانشجویی و دانشجویان ساکن اتاقهای نمونه بهداشتی سراهای دانشجویی برگزار شد؛ دکتر انصاری ضمن عرض خیر مقدم و تبریک هفته سراهای دانشجویی، از زحمات کارشناسان حوزه و سرپرستان سراهای دانشجویی و همچنین از رعایت بهداشت فردی و اجتماعی دانشجویان بویژه دانشجویان منتخب اتاق های نمونه تقدیر و تشکر کردند.

در ادامه دکتر لعل خضری و مهندس یعقوبی ضمن تبریک این مناسبت به حاضران، به ارایه گزارش و بیان نظرات سازنده خود در حوزه سراهای دانشجویی پرداختند و از زحمات بی دریغ حاضران به خصوص سرپرستان تقدیر و تشکر نمودند.

در پایان حاضران در جلسه با هم عکس یادگاری گرفتند.