تغییر در برنامه غذایی شام 97.10.05 چهارشنبه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر تغییر غذای ماکارونی،به اطلاع می رساند غذای ماکارونی وعده شام روز چهارشنبه مورخ 97/10/05 به غذای خورش سبزی  تغییر یافته و دانشجویانی که غذای ماکارونی را رزرو داشته اند غذای آنها لغو و هزینه عودت داده شده است.لذا کلیه داشنشجویان نسبت به رزرو این وعده اقدام نمایند.