تقدیر هیات رئیسه، از مدیر و کارشناسان طرح و برنامه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح امروز با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه از مدیر و کارشناسان طرح و برنامه دانشگاه تقدیر شد.


دکتر سید احسان شکیب در آیین تقدیر از مدیر و پرسنل طرح و برنامه دانشگاه بیان کرد: زحمات فراوانی در سال های اخیر توسط حوزه طرح و برنامه دانشگاه صورت گرفته است و از زحمات همکاران این حوزه که به طور قطع باعث پیشرفت و توسعه فضای فیزیکی و کالبدی دانشگاه شده است می بایست انجام گیرد.
وی در ادامه از تلاش های و زحمات مدیریت طرح و برنامه در تکمیل و تجهیز ساختمان آمفی تئاتر و ساختمان شماره دو مرکز نوآوری و کارآفرینی تقدیر و تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که با کمک خیرین پروژه مسجد و خوابگاه پسران دانشگاه در آینده ای نزدیک به بهره برداری برسد.