تماس با ما

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

جهت برقراری تماس خارج از استان خراسان جنوبی ، پیش شماره 056 را شماره گیری کنید

تلفن های voip دانشگاه

تلفن خانه (اپراتور)

31006000

فکس دبیرخانه

31006009

حوزه ریاست

مسئول دفتر ریاست - محمد خورسندی

31006101

کارشناس دبیرخانه - مریم حیرانی

31006102

نقلیه - علی غفوریان

31006103

کارشناس روابط عمومی - محمد هادی قاسمی

31006104

کارشناس امور عمومی - حسین شهیدی نیا 31006120

فکس دفتر ریاست

31006001

نظارت و ارزیابی

رئیس گروه نظارت و ارزیابی - دکتر سید محمد جوادی مقدم

31006110

کارشناس نظارت و ارزیابی - امیرمحمد حسین نژاد

31006111

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی - دکتر مهدی مودودی ارخودی 31006200
مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی - محمد خورسندی 31006201

کارشناس امور پژوهشی - فاطمه سادات کریمی

31006202

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دکترحسن حیرانی

31006210

کارشناس خدمات آموزشی - سمانه سادات معصوم زاده

31006213

کارشناس  فارغ التحصیلان

31006213

کارشناس خدمات آموزشی - امیرمحمد حسین نژاد 31006214
کارشناس امور برنامه ریزی آموزشی - محمد رضا رضایی 31006215
کارشناس گروه دانشکده مهندسی 31006216
کارشناس گروه علوم انسانی 31006217

فکس حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

31006002

فکس مدیریت امور آموزشی

31006006

کتابخانه

رئیس کتابخانه مرکزی 31006220

کارشناس کتابخانه/کتابدار - سیده صالحه حسینی

31006221

کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت

سرپرست گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت - دکتر غلامعلی نژاد 31006230

کارشناس ارتباط با صنعت - مسعود امین زاده

31006231

مرکز آموزش های آزاد 31006240
مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه ها - محمدحسین سیروسی 31006250
مدیریت مرکز کارآفرینی - فرهاد فخیم زاده 31006260
فکس گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت 31006007

معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی - دکتر مختار انصاری

31006300

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی - خانم یوسفی

31006301

سرپرست امور دانشجویی - دکتر حمید لعل خضری 31006310

کارشناس امور رفاهی - محسن سنگی

31006311

کارشناس تغذیه - محسن سنگی

31006312

کارشناس امور دانشجویی - خانم یوسفی

31006313

کارشناس امور خوابگاه ها - مهدی مصطفی پور

31006314

سلف سرویس مرکزی

31006319

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی - سید محمدعلی یعقوبی

31006320

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی - سید حسن مظلوم زاده

31006321

کارشناس تربیت بدنی - علی شاهین 31006322

کارشناس تربیت بدنی - الهه سبزیان

31006323

سرپرست مركز بهداشت، مشاوره و سبك زندگی - دكتر مرتضی كشاورزی ولدانی 31006331
کارشناس مشاوره 31006332
کارشناس مرکز مشاوره - محسن سنگی 31006333
پزشک عمومی دانشگاه 31006339
سرپرستی خوابگاه قائم 31006340
سرپرستی خوابگاه کوثر 31006341
سرپرستی خوابگاه شریعتی 31006342
سرپرستی خوابگاه ابوالمفاخر 31006344
بسیج دانشجویی 31006350
انجمن اسلامی دانشجویان 31006351
فکس گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت 31006003

معاونت اداری و مالی

مدیر مالی - دکتر حسین صفائی فر

31006410

کارشناس امور مالی - مهدی رضوانی

31006412

کارشناس امور مالی - علی حسینی دشت بیاض

31006413

کارشناس امور مالی - سید علی حسينی دشت بیاض

31006414

حسابدار - وحید انصاری 31006415
انباردار - مرتضی شفیعی میم 31006416
کارپرداز - محمد هادی قاسمی 31006417
کارشناس کارگزینی/کارشناس امور اداری - لعیا سادات قریشی نیا 31006421
کارشناس امور اداری و کارگزینی - عفت حقگو 31006422

فکس معاونت اداری و مالی

31006004

اداره حراست

رئیس اداره حراست

31006500

کارشناس حراست / حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد

31006501

کارشناس حراست 31006502

نگهبانی اداری (ساختمان مرکزی)

31006510

نگهبانی اصلی (ورودی)

31006511

نگهبانی خوابگاه های دختران 31006512

فکس اداره حراست

31006005

حوزه فناوری اطلاعات

مدیر فناوری اطلاعات - حسین امجدی 31006600

کارشناس فناوری اطلاعات

31006601

کارشناس فناوری اطلاعات - حسن زعفرانی

31006602

کارشناس فناوری اطلاعات - حسین زعفرانی

31006603

کارشناس فناوری اطلاعات - ناصر شرافتی نیا

31006604

کارشناس فناوری اطلاعات - محمد مهدی ترازی

31006605

طرح و برنامه

مدیر طرح و برنامه

31006701

کارشناس طرح های عمرانی - مهدی ایراندوست

31006702

مسئول رفاهی - سید محمد ابراهیم خداپرست مقدم

31006703

کارشناس طرح های عمرانی - منیره صبیانی

31006704

کارشناس تاسیسات طرح های عمرانی - محمدحسن رعیتی

31006705

فکس مديريت طرح و برنامه

31006008

اعضای هیات علمی مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه کامپیوتر 31006241
مدیر گروه علوم کامپیوتر 31006244

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - دکتر عبدالرزاق نژاد

31006801

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - محسن صابری

31006802

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - دکتر سید محمد جوادی مقدم

31006803

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - امیرحسین قاسمی

31006804

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - سید مجتبی بنائی

31006805

اعضای هیات علمی مهندسی مکانیک

مدیر گروه مکانیک 31006242
عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکتر سید احسان شکیب

31006810

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکتر حسین صفائی فر

31006811

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکترقدرت قصابی

31006812

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکترمهدی بقراطی

31006813

مدیر گروه مهندسی مکانیک - دکتر حسن حیرانی

31006814

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکتر حمید مرتضی پور 31006815

اعضای هیات علمی مهندسی عمران

مدیر گروه عمران 31006243

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - محمد ارجمند

31006820

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - دکتر مختار انصاری

31006822

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - دکتر ناصر صفائیان

31006823

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - سید حامد شکیب  
عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - دکتر علی رضوانی 31006824

اعضای هیات علمی  جغرافیا

مدیر گروه جغرافیا 31006248

عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دکتر مهدی مودودی ارخودی

31006830

عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دکتر احمد اسدی

31006832

عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دکتر سعید حسین آبادی

31006833

اعضای هیات علمی  فقه و حقوق

مدیر گروه فقه و حقوق 31006246

عضو هیات علمی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی - دکتر میثم کهن ترابی

31006840

عضو هیات علمی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی - دکتر علی محمدیان

31006841

عضو هیات علمی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی - دکتر کشاورزی

31006842

اعضای هیات علمی علوم پایه

عضو هیات علمی ریاضیات و کاربردها - دکتر نعمت الله کدخدا

31006850

اعضای هیات علمی  حسابداری

مدیر گروه حسابداری 31006247

عضو هیات علمی حسابداری - مسعود حسنی القار

31006860

عضو هیات علمی حسابداری - دکتر ملیحه آشنا

31006861

عضو هیات علمی حسابداری - دکتر حمید لعل خضری 31006862

 

 

 

آدرس دانشگاه

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاین - خیابان امام (ره) - میدان شیرازی - انتهای خیابان بزرگمهر- دانشگاه بزرگمهر قائنات 

کد پستی: 9761986844

شماره ملی دانشگاه: 14004298272

كداقتصادي: 411448444541

شماره ثبت: 856