تماس با ما

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

جهت برقراری تماس خارج از استان خراسان جنوبی ، پیش شماره 056 را شماره گیری کنید

تلفن های voip دانشگاه

تلفن خانه (اپراتور)

31006000

فکس دبیرخانه

31006009

حوزه ریاست

مسئول دفتر ریاست - محمد خورسندی

31006101

کارشناس دبیرخانه - مریم حیرانی

31006102

نقلیه - علی غفوریان

31006103

کارشناس روابط عمومی - محمد هادی قاسمی

31006104

فکس دفتر ریاست

31006001

نظارت و ارزیابی

رئیس گروه نظارت و ارزیابی - دکتر سید محمد جوادی مقدم

31006110

کارشناس نظارت و ارزیابی - امیرمحمد حسین نژاد

31006111

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی - دکتر مهدی مودودی ارخودی 31006200
مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی - محمد خورسندی 31006201

کارشناس امور پژوهشی - فاطمه سادات کریمی

31006202

کارشناس امور پژوهشی - علی عبدی

31006203

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دکترحسن حیرانی

31006210

کارشناس خدمات آموزشی - سمانه سادات معصوم زاده

31006213

کارشناس  فارغ التحصیلان

31006213

کارشناس خدمات آموزشی - امیرمحمد حسین نژاد 31006214
کارشناس امور برنامه ریزی آموزشی - محمد رضا رضایی 31006215
کارشناس گروه دانشکده مهندسی 31006216
کارشناس گروه علوم انسانی 31006217

فکس حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

31006002

فکس مدیریت امور آموزشی

31006006

کتابخانه

رئیس کتابخانه مرکزی 31006220

کارشناس کتابخانه/کتابدار - سیده صالحه حسینی

31006221

کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با صنعت

سرپرست گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت - دکتر قدرت قصابی 31006230

کارشناس ارتباط با صنعت - سید هاشم هاشمی نیا

31006231

مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه ها - محمدحسین سیروسی 31006250
مدیریت مرکز کارآفرینی - فرهاد فخیم زاده 31006260
فکس گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت 31006007

معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی - دکتر مختار انصاری

31006300

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی - سارا سالاری دشت بیاض

31006301

سرپرست امور دانشجویی - دکتر حمید لعل خضری 31006310

کارشناس امور رفاهی - محسن سنگی

31006311

کارشناس تغذیه - محسن سنگی

31006312

کارشناس امور دانشجویی - سارا سالاری دشت بیاض

31006313

کارشناس امور خوابگاه ها - مهدی مصطفی پور

31006314

سلف سرویس مرکزی

31006319

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی - سید محمدعلی یعقوبی

31006320

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی - سید حسن مظلوم زاده

31006321

کارشناس تربیت بدنی - علی شاهین 31006322

کارشناس تربیت بدنی - الهه سبزیان

31006323

سرپرست مركز بهداشت، مشاوره و سبك زندگی - دكتر مرتضی كشاورزی ولدانی 31006331
کارشناس مشاوره 31006332
کارشناس مرکز مشاوره - محسن سنگی 31006333
سرپرستی خوابگاه قائم 31006340
سرپرستی خوابگاه کوثر 31006341
سرپرستی خوابگاه شریعتی 31006342
سرایداری خوابگاه شریعتی 31006343
بسیج دانشجویی 31006350
انجمن اسلامی دانشجویان 31006351
فکس گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت 31006003

معاونت اداری و مالی

مدیر مالی - دکتر حسین صفائی فر

31006410

کارشناس امور مالی - مهدی رضوانی

31006412

کارشناس امور مالی - علی حسینی دشت بیاض

31006413

کارشناس امور مالی - سید علی حسينی دشت بیاض

31006414

حسابدار - وحید انصاری 31006415
انباردار - مرتضی شفیعی میم 31006416
کارپرداز - حسین شهیدی نیا 31006417
کارشناس کارگزینی/کارشناس امور اداری - لعیا سادات قریشی نیا 31006421
کارشناس امور اداری و کارگزینی - عفت حقگو 31006422

فکس معاونت اداری و مالی

31006004

اداره حراست

رئیس اداره حراست

31006500

کارشناس حراست / حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد

31006501

کارشناس حراست 31006502

نگهبانی اداری (ساختمان مرکزی)

31006510

نگهبانی اصلی (ورودی)

31006511

نگهبانی خوابگاه های دختران 31006512

فکس اداره حراست

31006005

حوزه فناوری اطلاعات

مدیر فناوری اطلاعات - حسین امجدی 31006600

کارشناس فناوری اطلاعات

31006601

کارشناس فناوری اطلاعات - حسن زعفرانی

31006602

کارشناس فناوری اطلاعات - پوریا صادقی

31006603

کارشناس فناوری اطلاعات - ناصر شرافتی نیا

31006604

کارشناس فناوری اطلاعات - محمد مهدی ترازی

31006605

طرح و برنامه

مدیر طرح و برنامه

31006701

کارشناس طرح های عمرانی - مهدی ایراندوست

31006702

کارشناس طرح های عمرانی - سید محمد ابراهیم خداپرست مقدم

31006703

کارشناس طرح های عمرانی - منیره صبیانی

31006704

کارشناس تاسیسات طرح های عمرانی - محمدحسن رعیتی

31006705

فکس مديريت طرح و برنامه

31006008

اعضای هیات علمی مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه کامپیوتر 31006241
مدیر گروه علوم کامپیوتر 31006244

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - دکتر عبدالرزاق نژاد

31006801

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - محسن صابری

31006802

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - دکتر سید محمد جوادی مقدم

31006803

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - امیرحسین قاسمی

31006804

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - سید مجتبی بنائی

31006805

اعضای هیات علمی مهندسی مکانیک

مدیر گروه مکانیک 31006242
عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکتر سید احسان شکیب

31006810

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکتر حسین صفائی فر

31006811

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکترقدرت قصابی

31006812

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکترمهدی بقراطی

31006813

مدیر گروه مهندسی مکانیک - دکتر حسن حیرانی

31006814

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک - دکتر حمید مرتضی پور 31006815

اعضای هیات علمی مهندسی عمران

مدیر گروه عمران 31006243

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - محمد ارجمند

31006820

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - دکتر مختار انصاری

31006822

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - دکتر ناصر صفائیان

31006823

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - سید حامد شکیب  
عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران - علی رضوانی  

اعضای هیات علمی  جغرافیا

مدیر گروه جغرافیا 31006248

عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دکتر مهدی مودودی ارخودی

31006830

عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دکتر عبدالمجید احمدی

31006831

عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دکتر احمد اسدی

31006832

عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دکتر سعید حسین آبادی

31006833

اعضای هیات علمی  فقه و حقوق

مدیر گروه فقه و حقوق 31006246

عضو هیات علمی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی - دکتر میثم کهن ترابی

31006840

عضو هیات علمی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی - دکتر علی محمدیان

31006841

عضو هیات علمی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی - دکتر کشاورزی

31006842

اعضای هیات علمی علوم پایه

عضو هیات علمی ریاضیات و کاربردها - دکتر نعمت الله کدخدا

31006850

اعضای هیات علمی  حسابداری

مدیر گروه حسابداری 31006247

عضو هیات علمی حسابداری - مسعود حسنی القار

31006860

عضو هیات علمی حسابداری - دکتر ملیحه آشنا

31006861

عضو هیات علمی حسابداری - دکتر حمید لعل خضری 31006862

 

 

 

آدرس دانشگاه

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاین - خیابان امام (ره) - میدان شیرازی - انتهای خیابان بزرگمهر- دانشگاه بزرگمهر قائنات 

کد پستی: 9761986844

شماره ملی دانشگاه: 14004298272

كداقتصادي: 411448444541

شماره ثبت: 856