ثبت نام نهایی اردوی دانشجویی راهیان نور جنوب

شما هم دعوتید به میهمانی شهدا ثبت نام نهایی اردوی دانشجویی راهیان نور جنوب

پسران: 16 تا 23 اسفندماه 1400

دختران: 20 تا 27 اسفدماه 1400

ظرفیت محدود

همراه با دیگر برنامه های زیارتی و سیاحتی در شهرهای کرمان، شیراز، قم و مشهد

هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان

مهلت ثبت نام: سه شنبه 1400/12/10

لینک ثبت نام: https://b2n.ir/b55438

تزریق سه دوز واکسن کرونا پیش از ثبت نام الزامی است.

غیبت های آموزشی زائرین شرکت کننده در اردو، در طول سفر موجه می باشد.