جانمایی زمین مینی‌گلف در دانشگاه بزرگمهر قائنات

دوشنبه1401/05/31، دکتر محمودی رئیس هیأت گلف استان خراسان جنوبی، ترحمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات، مهندس یعقوبی رئیس اداره تربیت بدنی و مهندس ایراندوست مسئول طرح‌های عمرانی دانشگاه بزرگمهر قائنات، به منظور بررسی ایجاد فضاهای ورزشی جدید روباز و بویژه مجموعه زمین های مینی گلف از محوطه دانشگاه و محوطه سرای دانشجویی قائم آل محمد(عج) بازدید نمودند.