حضوردانشگاهیان دانشگاه بزرگمهر قائنات در راهپیمایی روز قدس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشگاهيان دانشگاه بزرگمهر قائنات در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان همگام با ساير اقشار مردم شريف و هميشه در صحنه  ايران اسلامي  در راهپيمايي روز قدس حضور پررنگي را به نمايش گذاشتند.

 در اين مراسم هیات رئیسه دانشگاه به همراه جمعی از مدیران، اعضای هیات علمی، یاوران علمی و دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات، در حمايت از  قدس شريف و مردم مظلوم غزه، انزجار خود را از دولت هاي استكباري و متجاوز به حقوق مظلومين و ستمديدگان اعلام نمودند و با محكوم کردن عمليات تروريستي دفتر کنسولگری ایران در دمشق، بار ديگر با آرمان هاي امام راحل، مقام معظم رهبري و شهدا تجديد ميثاق  کردند.

مطالب مرتبط