در روز عید غدیر از سادات دانشگاه تجلیل شد

صبح امروز همزمان با عید سعید غدیر خم، دکتر شکیب ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات به اتفاق جمعی از مدیران دانشگاه با آیت الله اصفهانی و جمعی از سادات عضو هیات علمی، یاوران علمی و اعضای مجمع حامیان دانشگاه دیدار و ضمن گرامیداشت این عید فرخنده، از سادات دانشگاه تجلیل نمودند.