برگزاری مسابقه تزئین سالاد و دسر در سراهای دانشجویی دختران

مسابقه تزیین سالاد و تهیه دسر در سرای دانشجویی خواهران برگزار شد .  پنج شنبه شب مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱به همت مدیریت امور دانشجویی و به مناسبت هفته سراهای دانشجویی مسابقه تزیین سالاد و تهیه دسر در سرای دانشجویی خواهران برگزار شد .در این مسابقه پنج گروه سه نفره تهیه دسر و سه گروه سه نفره تزیین سالاد شرکت کردند که در نهایت در بخش تهیه دسر گروه خانم ها: سمیرا طاهر خانی ، الهه شاهقاسی ،فاطمه ایزدیاری تیم اول و در بخش تزیین سالاد گروه خانم ها : نرگس عصمتی ،نسرین قربانی،و زهرا حسینی تیم اول معرفی شدند .