دومین دوره از مسابقات تفکر برتر (ACM) دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید

به گزارش مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات، دومین دوره از مسابقات تفکر برتر (ACM) دانشگاه بزرگمهر قائنات، با همکاری انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات، پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا (ع) قاین و مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات، در صبح روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 در محل دانشگاه بزرگمهر قائنات، برگزار گردید.

بهنام زارعی، سرپرست این دوره افزود: در این رویداد 4 تیم دانشجویی در کنار 4 تیم دانش آموزی به مدت 4 ساعت با یک دیگر به رقابت پرداختند. وی همچنین اهداف برگزاری این رویداد هیجان انگیز را به شرح ذیل، عنوان نمود.

  • تشویق دانشجویان به حل مسائل الگوریتمی و به کاربردن مفاهیمی که در کلاس درس آموخته اند در یک محیط شبیه به محیط واقعی
  • تشویق دانشجویان به سمت پژوهش در حوزه برنامه نویسی الگوریتمی و بهبود توانایی های ان ها در این زمینه
  • ایجاد فرصتی برای دانشجویان برای شبکه سازی با دانشجویان دیگر و شرکت در فعالیت های دانشجویی به صورت گسترده تر

در پایان، تیم آقای هاشمی ( نماینده دبیرستان شهیدبهشتی، دوره اول) با کسب 256 امتیاز از مجموع 500 امتیاز در جایگاه اول، تیم Node.js ( نماینده دانشگاه بزرگمهر قائنات ) با کسب 210 امتیاز در جایگاه دوم و تیم SH ( نماینده دبیرستان شهید بهشتی، دوره دوم ) در جایگاه سوم این مسابقات ایستادند.