دیدار با رئیس دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی(ره)

 

در ادامه دیدارهای ریاست جدید هیات ورزش های دانشگاهی شهرستان قائنات با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی این شهرستان، صبح دوشنبه 30 تیر 99 مهندس یعقوبی به همراه کارشناسان مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همچنین اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات در دفتر ریاست دانشکده فنی امام خمینی(ره) حضور یافتند.
در این دیدار ضمن معرفی وظایف و رسالت های هیئت ورزش های دانشگاهی و همچنین اهداف و برنامه های پیش رو هیئت از زبان یعقوبی رئیس این هیئت در شهرستان، بر لزوم شناخت بیشتر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قائنات بر پتانسیل های یکدیگر در راستای توسعه آموزش عالی قائنات تاکید شد.
حسینی رییس دانشکده فنی امام خمینی (ره) نیز ضمن قدردانی از نگاه ارزشمند دکتر شکیب ریاست جدید دانشگاه بزرگمهر قائنات به توسعه آموزش عالی شهرستان و مثبت خواندن این دیدار پیرو موضوعات مطرح در نشست اخیر روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قائنات با فاصله کم زمانی را نشان از اهتمام دانشگاه برای تحقق این مهم دانست.
ایشان ضمن معرفی برخی پتانسیل های موجود در دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی(ره)، متقابلا از برگزاری برنامه های مشترک علمی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سطوح مختلف آموزش عالی اعم از اعضای هیئت علمی، کارکنان و حتی خانواده های ایشان و دانشجویان استقبال نموده و با دعوت مهندس یعقوبی به عضویت هیئت رئیسه هیئت ورزش های دانشگاهی درآمدند.