دیدار رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات با رئیس و مدیران دانشکده پرستاری و مامایی قاین

 

صبح یکشنبه 13 مهر 99 یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی و رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات با رئیس و مدیران دانشکده پرستاری و مامایی قاین دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ضمن معرفی ساختار و رسالت های هیئت ورزش های دانشگاهی و همچنین اهداف و برنامه های پیش رو هیات از زبان یعقوبی رئیس این هیات در شهرستان، بر لزوم شناخت بیشتر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قائنات بر پتانسیل های یکدیگر در راستای توسعه برنامه های فرهنگی و ورزشی در آموزش عالی قائنات تاکید شد.
دشتگرد رئیس دانشکده پرستاری و مامایی نیز ضمن قدردانی از تشکیل این جلسه و پذیرش دعوت مهندس یعقوبی در راستای عضویت در هیات رئیسه هیات ورزش های دانشگاهی، به ایراد سخنانی در خصوص اهمیت توجه به موضوعات فرهنگی و ورزشی پرداخت و آمادگی همه جانبه خود در حمایت از برنامه های مشترک مدنظر در حوزه های مذکور را اعلام داشت.