دیدار رئیس دانشگاه با مدیریت آموزش و پرورش قاینات و زیرکوه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سید احسان شکیب رئیس دانشگاه به همراه دکتر انصاری، معاون دانشجویی،فرهنگی و دکتر صفایی فر مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بصورت جداگانه با مهندس ابراهیم  اسماعیل زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان قائنات و مهندس محمد اسحاق صادقی مدیر آموزش و پرورش شهرستان زیرکوه دیدار کرد.

دکتر شکیب در این دیدار های به نقش سازنده آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد فرهنگی جامعه اشاره کرد و افزود: مدارس و معلمین یکی از مهم‌ترین بخش‌های جامعه در تربیت نسل آینده و فرهنگ‌سازی را برعهده دارد

وی در ادامه به پتانسیل ها، ظرفیت ها، اقدامات و فعالیت های انجام شده برای توسعه دانشگاه پرداخت و آمادگی خود را در راستای تعامل سازنده و مؤثر در همه زمینه‌ها با آموزش و پرورش شهرستان های قائنات و زیرکوه اعلام داشت.