رزرو بسته غذایی (خرما و پنیر) ماه مبارک رمضان

 

معاونت دانشجویی فرهنگی-اداره تغذیه درنظر دارد بمناسبت فرا رسیدن ایام مبارک ماه رمضان بسته غذایی(پنیر،خرما) را صرفاٌ به دانشجویان غیر بومی(خوابگاهی و غیر خوابگاهی) اختصاص دهد.لذا دانشجویانی که متقاضی دریافت این سهمیه می باشند بایستی از روز دوشنبه مورخ 98/01/26 لغایت 98/02/05 ضمن مراجعه به سامانه پویا –>  تغذیه—> رزرو با انتخاب بسته مورد نظر را که در وعده شام روز پنج شنبه 98/02/05 برنامه ریزی شده است رزرو نمایند.

نکته1: هزینه این بسته غذایی مبلغ دو هزار تومان می باشد که از حساب تغذیه کسر خواهد شد.

نکته 2: بسته مورد نظر فقط به افرادی که رزرو بسته را انجام دهندتعلق خواهد گرفت.

نکته3: بسته فوق به دانشجویان بومی تعلق نخواهد گرفت ودرصورت رزرو هزینه عودت داده نخواهد شد.

نکته4: آخرین مهلت رزرو بسته پنج شنبه 98/02/05  ساعت 20 شب می باشد.