رئیس دانشگاه با فرمانده نیروی انتظامی قاین دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به مناسبت هفته نیروی انتظامی دکتر سید احسان شکیب رئیس دانشگاه به همراه دکتر کهن ترابی، معاون دانشجویی و فرهنگی و پورحاتم، رئیس اداره حراست، ظهر امروز با حضور در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان با  سرهنگ زال بیکی  فرماندهی انتظامی شهرستان قاین دیدار و هفته نیروی انتظامی را به فرماندهی وپرسنل خدوم ناجا تبریک گفتند.

دکتر شکیب در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حضور فعال  و تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی، بر تعامل و هم افزایی مشترک میان ناجا و دانشگاه در مسیر ایجاد امنیت فرهنگی و فکری برای آحاد جامعه بویژه دانشگاهیان تاکید نمود.

سرهنگ زال بیکی ، فرمانده انتظامی شهرستان در این دیدار ضمن تشکر، به تعامل مثبت بین دانشگاه و ناجا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با توجه به تمهیدات صورت گرفته شاهد همکاری های خوب متقابل هستیم.