زمان ثبت درخواست تسهیلات دانشجویی در نیمسال تحصیلی دوم 98-97

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند جهت درخواست وام های دانشجویی اعم از ضروری، تحصیلی،مسکن،ازدواج و عتبات از تاریخ 21/11/1397 لغایت 30/11/1397  به سایت bp.swf.ir   مراجعه و نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند. آن دسته از دانشجویانی که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام ننموده اند، جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه - معاونت دانشجویی فرهنگی- مدیریت دانشجویی-اداره رفاه مراجعه نمایند..