شرح وظایف اداره رفاه دانشجویی

معرفی اداره رفاه
اداره رفاه دانشجويان پل ارتباطي بين دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان جهت ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي به دانشجويان است. صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ضمن پرداخت تسهيلاتي نظير وام كمك هزينه تحصيلي، وام مسكن، وديعه مسكن متاهلي، وام ضروري، وام ازدواج و ... در قالب آئين‌نامه و مقررات خاص خود،کمک مي‌نمايد تا بتواند بخشي از هزينه‌هاي سنگين حوزه خدمات دانشجويي را تامين نمايد.

وظايف اداره رفاه به شرح ذيل مي باشد:
• پیگیری، جذب، ابلاغ و مصرف اعتبار تخصیصی وام‌های تحصیلی، مسکن، ممتازی، خاص، ضروری، ودیعه مسکن، شهریه و غیره
• پیگیری و جذب اعتبارات لازم جهت انعقاد و پرداخت حق‌السهم صندوق در قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان دانشگاه
• بررسی وضعیت بیمه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود در هر سال و بیمه نمودن دانشجویان فاقد بیمه
• ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی جهت انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان دانشگاه هر سال و سالی دو مرحله (شامل قراردادهای اصلی و تکمیلی)
• ارتباط با شرکت‌های بیمه جهت بیمه حوادث نمودن کلیه دانشجویان دانشگاه
• ارسال اسامی انجام امور مالی و پیگیری اخذ غرامت مربوط به دانشجویان حادثه دیده در طول هر ترم
• ثبت‌ نام از دانشجویان متقاضی وام‌های تحصیلی، مسکن، تحصیلی ممتاز، ضروری ممتاز، موارد خاص،ضروری، ودیعه مسکن، حج عمره، قهرمان ورزشی، مبتکر، کم بینا، نابینا و حوادث غیر مترقبه دانشجویان روزانه
• ثبت‌ نام از دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویان نوبت دوم
• دریافت فرم‌های تایید شده و مدارک مربوط ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط از طریق سیستم اتوماسیون به صندوق رفاه دانشجویی
• پیگیری و ارسال وام به حساب دانشجویان ذی‌نفع
• ثبت ‌نام از دانشجویان متقاضی وام ودیعه مسکن متاهلی دانشگاه
• دریافت فرم‌های تایید شده و مدارک مربوط
• انجام مراحل تسویه حساب مربوط به دوایر معاونت دانشجویی برای کلیه دانشجویان انصرافی، اخراجی
• صدور دفترچه اقساط از طریق سیستم جامع فاز ۲ صندوق رفاه دانشجویان، برای فارغ‌التحصیلان متقاضی دریافت دفترچه قسط
• صدور فیش بانکی از طریق سیستم جامع فاز ۲ صندوق رفاه دانشجویان، مربوط به فارغ‌التحصیلان متقاضی پرداخت نقدی
• ارسال اطلاعات فارغ‌التحصیلان متقاضی پرداخت نقدی به صندوق رفاه دانشجویان
• صدور گواهی عدم بدهی از طریق سیستم جامع فاز ۲ صندوق رفاه دانشجویان، مربوط به فارغ‌التحصیلان متقاضی پرداخت نقدی