شروع ثبت نام وام های دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام

به اطلاع می رساند با توجه به رفع مشکل ثبت وام ها در سامانه دانشجویی صندوق رفاه ،دانشجویان محترم می توانند نسبت به ثبت وام های مد نظر تا تاریخ 98/08/22 اقدام نمایند.

مدارک مربوط به ثبت وام ها بصورت ذیل می باشد.

وام ودیعه مسکن متاهلی و مجردی : کپی قولنامه منزل

وام ضروری: فاکتور لپ تاپ و وسایل کمک آموزشی

وام ازدواج: کپی سند ازدواج(تاریخ عقد از یک سال نباید گذشته باشد)

شایان ذکر است  جهت ثبت درخواست وام بایستی ثبت نام اولیه ، سند تعهد محضری ،اعلام شماره حساب (بانک تجارت) به اداره رفاه دانشجویی تحویل نمایید.