مسابقه خلق اثر با مواد بازیافتی

مسابقه خلق اثر با مواد بازیافتی

در بخش های دانشجویی و دانش آموزی

با بیش از شش و نیم میلیون ریال هدایای نقدی

مهلت تحویل آثار: سه شنبه1398/09/26

محل تحویل آثار: دانشگاه بزرگمهر قائنات-حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

نمایش و داوری آثار: چهارشنبه 1398/09/27  ساعت 12-13    دانشگاه بزرگمهر قائنات

معیارهای داوری: خلاقیت، زیبایی، کارایی، دوام و میزان فراوانی مواد بازیافتی استفاده شده در اثر ( هر یک 20 امتیاز)

داوران: مهندس سید محمدعلی یعقوبی، دکتر قدرت قصابی و آقای مهدی رسولی

هدایای مسابقه برای هر بخش به صورت مجزا (دانش آموزی و دانشجویی): نفر اول 1.500.000 ریال، نفر دوم 1.000.000 ریال و نفر سوم 750.000 ریال

ارائه چند اثر از یک نفر در مسابقه بلامانع بوده و تنها اثری که بیشترین امتیاز را کسب نماید به عنوان اثر فرد در رقابت شرکت داده خواهد شد.  

در هر یک از بخش های دانش آموزی و دانشجویی، در صورت مشارکت حداقل10 نفر ، تنها نفر اول و در صورت مشارکت بیش از 10 نفر تا 15 نفر، نفر اول و دوم و در صورت مشارکت بیش از 15 نفر، هر سه نفر برتر تجلیل خواهند شد.