معرفی رشته فقه و حقوق

معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی


 • معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی:

علم فقه اصولاً به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابر این در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسايل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه با مراجعه به احكام و حقوق اسلامى مورد بررسى و مطالعه قرار مي‌گيرد و وظایف و حقوق انسان از دیدگاه شریعت الهی مشتمل بر رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می شود.

هدف از این رشته عبارتست از:
1) تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
2) 
تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
3) 
تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور
4) 
تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره

 

 

 

 

 • دانشگاه هایی که در رشته فقه و حقوق اسلامی پذیرش دانشجو دارند

  (غیر از دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی)

دانشگاه آیت الله حایری میبد

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه ارومیه

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه شاهد

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهید مدنی

دانشگاه شهید باهنر

دانشگاه گنبد

دانشگاه یزد

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه

دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب

دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده غیرانتفاعی اصول دین

دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث

دانشگاه شهید مطهری

 


 

 • واحدهای درسی  فقه و حقوق در دانشگاه در سطح کارشناسی

برنامه پیشنهادی دروس دوره کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بزرگمهر قائنات

ترم اول (20 واحد)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نوع

1

ادبیات فارسی

3

-

ع

2

زبان انگلیسی عمومی 1

3

-

ع

3

ادبیات عرب 1 صرف و نحو

3

-

پ

4

منطق 1

3

-

پ

5

کلام 1

2

-

پ

6

مقدمه علم حقوق

2

-

ت

7

فقه 1

3

-

ت

8

تربیت بدنی(1)

1عملی

-

ع

 

 

ترم دوم (19 واحد)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نوع

8

زبان تخصصی (1)

2

2

پ

9

تفسیر قرآن (1)

2

-

پ

10

فقه 2

3

7

ت

11

ادبیات عرب 2 صرف و نحو

3

3

پ

12

منطق 2

3

4

پ

13

کلام 2

2

5

پ

14

اصول فقه 1

3

-

ت

15

تربیت بدنی(2)

1عملی

8

ع

 

 

ترم سوم (19 واحد)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نوع

16

زبان تخصصی(2)

2

8

پ

17

ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی

2

11

پ

18

فلسفه اسلامی 1

3

12

پ

19

کلام 3

2

13

پ

20

تفسیر قرآن(2)

2

9

پ

21

اصول فقه 2

3

14

ت

22

فقه 3

3

10

ت

23

دانش خانواده

2

-

ع

 

 

ترم چهارم (19 واحد)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نوع

24

تاریخ فقه و فقها

2

-

ت

24

ادبیات عرب 4 علوم بلاغت

2

17

پ

25

فلسفه اسلامی 2

3

18

پ

26

اصول فقه 3

3

21

ت

27

حقوق مدنی(1)

2

6

پ

28

تعلیم و تربیت اسلامی

2

-

ع

29

فقه 4

3

22

ت

30

زبان تخصصی 3

2

16

ت

 

 

ترم پنجم (20 واحد)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نوع

31

حقوق بین الملل عمومی

2

-

ت

32

تاریخ تحلیلی اسلام 1

2

-

پ

33

درایه الحدیث

2

-

پ

34

اصول فقه 4

3

26

ت

35

فقه 5

3

29

ت

36

زبان تخصصی 4

2

30

ت

37

حقوق کار

2

-

ت

38

حقوق جزای عمومی

2

-

ت

39

حقوق  مدنی(2)

2

27

ت

 

 

ترم ششم (19 واحد)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نوع

40

علوم قرآن

2

-

پ

41

فقه 6

3

35

ت

42

فقه 7

3

41

ت

43

اصول فقه5

3

34

ت

44

حقوق مدنی 3

2

39

ت

45

حقوق تجارت 1

2

6

ت

46

فقه تطبیقی

2

35

ت

47

حقوق جزای اختصاصی 1

2

38

ت

48

تاریخ تحلیلی اسلام(2)

1

32

پ

 

 

ترم هفتم (20 واحد)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز یا همنیاز

نوع

47

فقه 8

3

42

ت

48

فقه 9

3

47

ت

49

حقوق تطبیقی

2

-

ت

50

حقوق تجارت 2

2

45

ت

51

حقوق بین المللی خصوصی

2

6

ت

52

حقوق اساسی

2

-

ت

53

حقوق جزای اختصاصی 2

2

47

ت

54

آئین دادرسی مدنی

2

6

ت

55

آیین دادرسی کیفری

2

38

ت

 

 

 

 

 

ع: دروس عمومی 12 واحد

پ: دروس پایه 45 واحد

ت: دروس تخصصی 80 واحد

جمع: 137واحد

     
 


 گرایشهای ارشد الهیات

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی
 • وضعیت استخدامی رشته کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :  

        

قاضی

 وکیل

دادیار 

کارشناس / مشاور حقوقی

سردفتر

معلم

پژوهشگر