نشست سیاسی- بصیرتی اصلی ترین شاخصه انقلاب در صدور انقلاب

 

بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
نشست سیاسی- بصیرتی اصلی ترین شاخصه انقلاب در صدور انقلاب
با سخنرانی آقای حسین خسروی چاهک
یکشنبه 1399/11/19 - ساعت 20
ورود از طریق لینک :