نصب ستاپ موتور دیزلی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بزرگمهر قائنات

مجموعه تست موتور دیزل تک سیلندر چهار زمانه جهت انجام امور آموزشی و تحقیقاتی در آزمایشگاه تحقیقات مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات نصب و راه اندازی شد.

 

در ادامه به صورت مختصر به توضیح این دستگاه پرداخته می شود:

مجموعه تست موتور دیزلی تک سیلندر چهار زمانه

موتور دیزل گونه ای موتور درون‌ سوز است که در آن از چرخه دیزل برای ایجاد حرکت استفاده می‌شود. فرق اصلی آن با دیگر موتورها استفاده از احتراق در اثر تراکرم است. در این گونه پیشرانه‌ها عمل انفجار صورت نمی‌گیرد، بلکه مخلوط سوخت و هوا در اثر تراکم بسیار بالا بدون جرقه زدن متراکم می‌شوند. این دستگاه شامل یک موتور دیزلی است که دبی هوای ورودی آن اندازه‌گیری می‌شود. همچنین دبی سوخت مصرفی را نیز می‌توان محاسبه کرد. قدرت خروجی موتور تحرت عنوان قدرت ترمزی به ژنراتور منتقل شده و با روشن شدن هیترها مصرف می‌شود. دور موتور بر روی پنل نمایش داده می‌شود. گازهای خروجی توسط یک مبدل حرارتی غیرهمسو خنک می شوند.

 

آزمایش های قابل انجام با ستاپ موتوردیزلی

  • محاسبه مصرف ویژه سوخت
  • محاسبه راندمان حجمی، بازده سوخت
  • محاسبه گرمای منتقل شده از گازهای خروجی در مبدل حرارتی غیرهمسو