وام ضروری ترم مهر ماه واریز شد

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری در ترم مهرماه

با عنایت به پیگیری و هماهنگی های انجام شده وام ضروری ترم مهر ماه به حساب دانشجویانی که درخواست آن ها به صندوق رفاه ارسال شده بود واریز گردید.