وبینار آموزشی کنکور ارشد مهندسی مکانیک

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

وبینار آموزشی کنکور ارشد مهندسی مکانیک

مدرس: مهندس شهرکی

دانشجوی ارشد تکنولوژی انرژی دانشگاه شاهرود و رتبه 33 دکترای سیستم انرژی معرفی گرایش های ارشد مکانیک

منابع درسی

نحوه حل سوالات تستی

زمان بندی آزمون

اهمیت دروس در هر کدام از گرایش های انتخابی

جمع بندی دروس

به همراه پرسش و پاسخ

 

چهارشنبه 1400/03/05- ساعت 20

لینک وبینار: http://bbb.buqaen.ac.ir/b/xrr-pfn-7um