پنجمین نشست از مجموعه نشست های بذر دیروز، نهال امروز دوره دوم برگزار گردید

به گزارش مرکزکارافرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات پنجمین نشست از مجموعه نشست های بذر دیروز، نهال امروز، سری دوم، روز دوشنبه  مورخ1402/2/18با شرکت تعداد 18 نفر از دانشجویان و علاقه مندان در محل دانشگاه بزرگمهر قائنات با ارائه کارآفرین توانمند جناب آقای دکتر حسین غلامعلی نژاد عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات و مدیر عامل شرکت لوجی سازان پردازشی هوشمند قائم در باب روایت داستان موفقیت های شان باهمکاری بنیاد توسعه فرهنگی و توانمند سازی سپهر و گروه تاکنت برگزار گردید.

در انتها ضمن کمال قدر دانی و تشکر از محضر جناب آقای دکتر غلامعلی نژاد بابت حضور در این مجموعه نشست ها و آرزوی سلامتی و موفقیت بیش از پیش برای مجموعه بزرگ لوجی سازان پردازشی هوشمند قائم، امیدواریم که داستان سراسر موفقیت مسیر کسب و کار ایشان سر لوحه مسیر حرفه ای دانشجویان قرار گیرد.

گروه کارآفرینی ، نوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه بزرگمهر قائنات

مطالب مرتبط