چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه معتبر بین المللی با ضریب تاثیر 2/336

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله مهندس امیرحسین قاسمی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات، با عنوان:
“Optimal Selection of the Cluster Head in Wireless Sensor Networks by Combining the Multiobjective Genetic Algorithm and the Gravitational Search Algorithm"
در  نشريه "Sensors" با  اعتبار " JCR-Q3" و ضريب تاثیر "2/336" پذیرش و منتشر شد.


در این مطالعه، یک رویکرد بهینه‌سازی جدید برای خوشه‌بندی شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه و الگوریتم جستجوی گرانشی ارائه شده است. الگوریتم ژنتیک چند هدفه مبتنی بر کاهش فواصل درون خوشه‌ای و کاهش مصرف انرژی گره‌های خوشه برای انتخاب سر خوشه و مسیریابی تقریباً بهینه بر اساس الگوریتم جستجوی گرانشی برای انتقال اطلاعات بین گره‌های سر خوشه و گره‌ها استفاده می‌شود.
 گره سینک نتایج پیاده‌سازی نشان می‌دهد که با توجه به قابلیت‌های الگوریتم ژنتیک چندهدفه و الگوریتم جستجوی گرانشی، روش پیشنهادی نسبت به روش‌های قبلی مصرف انرژی، کارایی، سرعت تحویل داده‌ها و نرخ انتقال بسته‌های اطلاعاتی را بهبود بخشیده است.
مديريت پژوهشي دانشگاه بزرگمهر قائنات اين موفقيت را به پژوهشگران اين مقاله و خانواده دانشگاه بزرگمهر قائنات تبريك عرض نموده، از خداوند متعال موفقيت روز افزون اين عزيزان را مسئلت مي نمايد.
 

مطالب مرتبط