چاپ کتاب عضو هیات علمی دانشگاه در انتشارات جهاد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  کتاب «درسنامه آیات فقهی قرآن» در راستای انتقال فهم آیات فقهی قرآن کریم، تحلیل و مفهوم‌شناسی برای دانشجویان به‌ویژه دانشجویان حقوق، فقه و حقوق اسلامی که توسط دکتر میثم کهن‌ترابی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قاینات به رشته تحریر درآمده است در انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

این کتاب در دو بخش تدوین شده که نویسنده در بخش نخست شامل مقدمات فهم آیات فقهی قرآن کریم به چند مورد مهم و کاربردی اشاره کرده و در بخش دوم کتاب که در قالب ۱۷ درس تنظیم شده، برخی آیات را که در آن به موضوعات فقهی پرداخته شده انتخاب و مورد تحلیل و مفهوم‌شناسی قرار داده و ساز‌وکار استخراج احکام براساس به‌کارگیری نیازمندی‌ها در مسیر فهم آیه شناسانده شده است.

نویسنده در این کتاب سعی کرده با رفع نیازها و شیوه فهم آیات و کیفیت احکام، خلأها را پر کند.