کارگاه لایحه نویسی و دادخواست نویسی

انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

کارگاه لایحه نویسی و دادخواست نویسی

با تدریس: سرکار خانم فقیه (وکیل پایه یک دادگستری)

زمان برگزاری: یکشنبه1400/04/20 - ساعت 11 و سه شنبه 1400/04/22- ساعت 15

هزینه ثبت نام: 20هزار تومان

مهلت ثبت نام : شنبه1400/04/19

نحوه ثبت نام: شناسه @adorable_1379