کتاب طراحی کاربردی سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

مطابق با آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (92) 

مؤلفین:

محمد ارجمند : (عضو هیئت‌علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات) 

جواد ایوبی : (مدرس دانشگاه بزرگمهر قائنات)

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید