کتاب نظام راهبری شرکتی

نظام راهبری شرکتی (بر اساس سرفصلهای شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 

این کتاب در نه فصل سازمان یافته است. فصل اول، مفهوم راهبری شرکتی، ریشه­ های تاریخی آن در جهان و خلاصه­ ای از تاریخچه راهبری شرکتی در ایران را ارائه می­دهد. همچنین،در این فصل به چارچوب نظری راهبری شرکتی، طبقه ­بندی تجربی مدل­های نظام راهبری شرکتی و ساختار راهبری شرکتی پرداخته شده است. فصل دوم به اصول راهبری شرکتی می­پردازد. این فصل اگرچه اساساً مبتنی بر اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(2015) است، اما دربرگیرنده تجارب بسیار مفیدی است که می­تواند به ارتقای جایگاه نظام راهبری شرکتی در ایران کمک نماید. این اصول در شش بخش مجزا (شامل ۱) اطمینان بخشی نسبت به وجود زیربنایی برای چارچوب راهبری شرکتی اثربخش؛ ۲) حقوق سهامداران وبرخورد برابر با آنها و کارکردهای مالکیتی کلیدی؛ 3) سرمایه‌گذاران نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطه‌ها؛ 4) نقشی ذینفعان در راهبری شرکتی؛ ۵) افشا و شفافیت و 6) مسئولیت‌های هیئت مدیره) ارائه شده است.

برای خرید این کتاب اینجا را کلیک کنید