کوهپیمایی کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

کوهپیمایی کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات و قرائت زیارت پرفیض عاشورا
سه شنبه۲۵شهریور۹۹
قلعه کوه قاین(محل زندگی فیلسوف برجسته خواجه نصیرالدین توسی)