40 دانش آموخته دانشگاه بزرگمهر قائنات در کنکور کارشناسی ارشد 1400پذیرفته شدند

به گزارش روابط عمومی، به نقل از دکتر شکیب رئیس دانشگاه، بیش از 40 نفر از دانش آموختگان دانشگاه بزرگمهر قائنات توانستند در کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 در مراکز دولتی پذیرفته شوند.

وی افزود: با تلاشهای دانش آموختگان دانشگاه و حمایت اعضای هیات علمی و اساتید مدعو دانشگاه و همچنین پشتیبانی کارکنان دانشگاه، بیش از 40 تن از دانش آموختگان دانشگاه بزرگمهر قائنات توانستند در آزمون کارشناسی ارشد 1400 به موفقیت برسند و در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های معتبری از قبیل دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه فردوسی مشهد و .. مشغول به تحصیل شده اند.

رئیس دانشگاه ضمن تبریک ویژه به این دانش آموختگان و خانواده های محترمشان برای همه این عزیزان در تمامی مراحل زندگیشان آرزوی توفیق نمود.

وی همچنین با تبریک این موفقیت بزرگ به خانواده بزرگ دانشگاه بزرگمهر قائنات به ویژه به اساتید این دانش آموختگان، گفت: امیدواریم با تلاش همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه بزرگمهر قائنات، شاهد موفقیتهای روزافزون در تمام زمینه ها باشیم.

اسامی دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400  به شرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل قبولی

رشته قبولی

دانشکـده علوم انسـانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1

مصطفی یوسفی

دانشگاه تربيت مدرس

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

 *مديريت توسعه پايدارروستايي

2

نرگس شاهمرادی

دانشگاه بیرجند

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي *مديريت توسعه پايدارروستايي

3

مطهره بزماني

دانشگاه بیرجند

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي *مديريت توسعه پايدارروستايي

4

امير ملاحي

دانشگاه حکیم سبزواری

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي *مديريت توسعه پايدارروستايي

5

علي رحيمي

دانشگاه جامع امام حسين (ع) - تهران

جغرافيا و دفاع مقدس

6

فاطمه احمدي

دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري *برنامه ريزي فضايي ومجتمع هاي گردشگري

7

زهرا لرستاني

دانشگاه لرستان -خرم اباد

جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري *گردشگري شهري

8

زهرا ابراهيمي

دانشگاه حکیم سبزواری

جغرافياوبرنامه ريزي شهري *امايش شهري

9

فاطمه باراني

دانشگاه حکیم سبزواری

جغرافياوبرنامه ريزي شهري *امايش شهري

10

زينب اكبري

دانشگاه حکیم سبزواری

جغرافياوبرنامه ريزي شهري *امايش شهري

11

مريم عباسي

دانشگاه بیرجند

جغرافياي سياسي *امايش سياسي فضا

12

مبين يعقوبي

دانشگاه بیرجند

مخاطرات طبیعی

13

ماهرخ صالحي طبس

دانشگاه بیرجند

مخاطرات طبیعی

14

فاطمه خزاعي

دانشگاه بیرجند

مخاطرات طبیعی

فقه و حقوق اسلامی

1

مرضيه سبزيان

دانشگاه  قم

حقوق جزاوجرم شناسي

2

فاطمه امين

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزمشهد

حقوق جزاوجرم شناسي

3

معصومه براتي

دانشگاه  سيستان وبلوچستان

فقه و مبانی حقوق

4

ارزو اسماعيلي ماهاني

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزمشهد

فقه و مبانی حقوق

حسابداری

1

محمدرضا توسلي

دانشگاه شهيدباهنر-كرمان

حسابداري

2

فاطمه سهيلي

دانشگاه سيستان وبلوچستان

حسابداري

3

ثنا فرصت

دانشگاه اروميه

حسابداري مديريت

دانشکـده فنی و مهندسی

مهندسی مکـانیـک

1

 مهدي احمدلو

 دانشگاه صنعتي مالك اشتر

  مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي

2

 حامد خزاعي پور

دانشگاه صنعتي شاهرود

  مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي

3

فردين كارگر

دانشگاه بوعلي سينا-همدان

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي

4

ميلاد شفيعي

دانشگاه قم

مهندسي سيستم هاي انرژي *سيستم هاي انرژي

5

عباس عظيمي

دانشگاه صنعتي شاهرود

مهندسي مكاترونيك

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

1

مجتبي اميني مامودان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران

مهندسي كامپيوتر*شبكه هاي كامپيوتري

2

مهري السادات  موسوي

دانشگاه صنعتي شاهرود

مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيك

3

عالمه جعفري

دانشگاه تربت حيدريه

مهندسي كامپيوتر*نرم افزار

مهندسي عمران

1

عليرضا سيفي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران

مهندسي عمران *مهندسي ومديريت منابع اب

2

ميلاد احمدي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران

مهندسي عمران *مهندسي محيطزيست

3

ابوالفضل ناروقه

دانشگاه شهيدبهشتي -تهران

مهندسي درسوانح طبيعي

4

سيداسماعيل  ايوب نژاد

دانشگاه فردوسي مشهد

  مهندسي عمران *مهندسي اب وسازه  هاي هيدروليكي

5

افشين رشيدي نيك

دانشگاه يزد

مهندسي عمران *سازه

6

سجاد نصيري

دانشگاه گيلان -رشت

مهندسي عمران *سازه

7

بي بي اكرم  كاظمي

دانشگاه صنعتي شاهرود

مهندسي عمران *سازه

8

الهام محمديان

دانشگاه بيرجند

مهندسي عمران *سازه

9

حسين  مرتضائي

دانشگاه زابل

مهندسي عمران *سازه

10

عبدالمجيد  جاوشيري

دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار

مهندسي عمران *مهندسي سواحل -بنادروسازه هاي دريايي

دانشکده علوم پایه

رياضي كاربردي

1

مهدي ياراحمدي

دانشگاه شهيدبهشتي -تهران

ژئومورفولوژي *ژئومورفولوژي نظري

علوم كامپيوتر

1

سيدسجاد جوادموسوي

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

مهندسي كامپيوتر*رايانش امن

مطالب مرتبط