ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم 1402-1401

در جهت ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه، کلیه دانشجویان می بایست نسبت به تکمیل فرم ارزیابی الکترونیکی کیفیت تدریس اقدام نموده و تکمیل فرم باید به صورت کاملا مسئولانه و منطقی صورت پذیرد. ارزیابی نیمسال دوم 1402-1401 به صورت یک فرم برای هر درس انتخابی می باشد و لازم به ذکر است که پر کردن فرم ارزشیابی برای تمامی دروس انتخابی دانشجو الزامی می باشد.
دانشجویانی که در موعد مقرر ارزیابی الکترونیکی را انجام ندهند، قادر نخواهند بود نمرات دروس خویش را، تا تایید نهایی استاد رویت نمایند و بالطبع درخواست تجدید نظر در نمرات پایانی دروس هر نیمسال تحصیلی نیز برای این دسته از دانشجویان مقدور نمی باشد.
شایان ذکر است نظرات دانشجویان به صورت کاملا محرمانه محفوظ خواهد بود. شماره دانشجویی صرفا جهت ورود به سامانه ارزیابی می¬باشد و باعث شناسایی دانشجو نخواهد شد.
شروع ارزیابی الکترونیکی از 13 خرداد‌ماه لغایت 25 خرداد‌ماه می‌باشد و این تاریخ قابل تمدید نمی¬باشد.

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه
 

مطالب مرتبط