اسامی تایید صلاحیت شدگان شورای صنفی رفاهی دانشجویان اعلام شد

به اطلاع کلیه داوطلبین ثبت نام شورای صنفی-رفاهی دانشجویان می رساند اسامی تایید شدگان ثبت نام این شورا بعد از بررسی های بعمل آمده به شرح ذیل اعلام می گردد.

لذا داوطلبان محترم در صورت اعتراض می توانند درخواست کتبی خود را تا تاریخ چهارشنبه 24 آبان ماه به حوزه دانشجویی تحویل نمایند.