اطلاعیه مهم درخصوص وام های دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

اطلاعیه تکمیلی نحوه دریافت وام های دانشجویی را می توانید از ذیل دریافت نمایید

اطلاعیه شماره 2