اطلاع رسانی زمان مصاحبه داوطلبان بورسیه صنعتی سال 1402

به اطلاع داوطلبان بورسیه صنعتی می رساند زمان برگزاری مصاحبه مطابق جدول ذیل انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است مدارک لازم جهت ارائه در روز مصاحبه توسط داوطلب مطابق فایل پیوست می باشد. 

واحد اقتصادی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه مکان برگزاری مصاحبه
شرکت روژان خدمت رایکا 1402/06/27 9 - 11 اتاق جلسات دانشگاه بزرگمهر قائنات
شرکت تیزپاک 1402/06/27 11 - 12 اتاق جلسات دانشگاه بزرگمهر قائنات
شرکت تیما زعفران 1402/06/27 12 - 13 اتاق جلسات دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

مطالب مرتبط