انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان رئیس هیات تنیس شهرستان قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سید محمد جوادی مقدم عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه،با صدورحکمی از سوی مهندس حسین امامی رئیس هیات تنیس استان خراسان جنوبی،  به عنوان رئیس هیات تنیس شهرستان قائنات منصوب شد.

 
روابط عمومی دانشگاه این انتصاب شایسته را که نشان از تخصص و توانمندی های ارزشمند جناب آقای دکترجوادی دارد، به ایشان و جامعه دانشگاهی، تبریک عرض نموده،و از درگاه ایزد منان سلامتی و توفیق برای ایشان خواستاریم.