برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در مورد وام های دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

جلسه پرسش وپاسخ در مورد وام های دانشجویی با حضور آقای سید بهنام حسینی رئیس سابق اداره رفاه در تاریخ 1399/10/01 بصورت مجازی در سامانه آموزش مجازی دانشگاه و همزمان در آپارات دانشگاه پخش خواهد شد.