جابجایی غذای افطار روز دوشنبه 06- 03 با افطار 07- 03

قابل توجه دانشجویانی که وعده های مورد نظر را رزرو نموده اند

با عنایت به تعطیلی نانوایی ها در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان و تعطیل رسمی بودن این روز همچنین عدم تهیه نان غذای تن ماهی (افطاری) غذای این وعده (تن ماهی)با غذای روز بعد (استامبولی) تغییر کرده است.لذا دانشجویان نسبت به رزرو یا لغو وعده های مورد نظر هرچه سریعتر اقدام نمایند.