دوره برق خودور و دوره تاسیسات فنی و حرفه ای 

دوره برق خودور و دوره تاسیسات فنی و حرفه ای 
شروع کلاس بسته به افراد ثبت نام کننده مشخص خواهد شد.مهلت ثبت نام : دوشنبه 1401/12/8مکان : فنی و حرفه ای برادران قاین(در صورت به حد نصاب رسیدن و هماهنگ شدن مینی بوس جهت رفت و امد خواهد بود.)هزینه : 115 هزار تومان + 50هزار تومان هزینه صدور مدرک در صورت قبولیبه همراه مدرک فنی و حرفه ای جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط