دومین نشست مجازی سبک زندگی اسلامی

بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
دومین نشست مجازی پیرامون
سبک زندگی اسلامی
"ویژه خواهران"
با سخنرانی سرکار خانم محمودی
زمان: پنجشنبه 1399/10/04 ساعت 19
لینک ورود به نشست:
https://bbb.buqaen.ac.ir/b/7ef-chu-n43